HPV

Genitalna HPV infekcija je najčešća spolno prenosiva infekcija na svijetu. Procjenjuje se da je u Hrvatskoj inficirano oko 60% spolno aktivnih žena, najčešće u dobi od 20-24 godine. Uzrokuje je humani papiloma virus (papila = bradavica , oma = tumor) iz porodice Papillomaviridae. No, osim konvencionalnim, liječenju HPV-a može se pristupiti i prirodnim putem.

Kemijski spojevi u eteričnim uljima poput oksida, monoterpenskih alkohola, terpenskih ketona i fenola sinergijski djeluju protiv mnogih vrsta virusa, pa tako i protiv herpes simplex virusa i HPV-a.