Chios Mastika  koristi se više od 2500 godina u tradicionalnoj grčkoj medicini. Starogrčki liječnici Hipokrat, Dioskorid i Galen preporučuju korištenje Chios mastike za liječenje različitih gastrointestinalnih poremećaja, kao što su bolovi u trbuhu, dispepsija, gastritis i peptički čir.

Mastika je smola zimzelenog grma tršlje (Pistacia lentiscus L.) koji raste uglavnom na Mediteranu. Jedinstvena sorta P. lentiscus cv Chia uzgaja se isključivo na grčkom otoku Chios.

Zbog svojih osebujnih svojstava i djelovanja vezanih na sastav tla i klimu  Chios mastika je 1997. godine dobila u EU oznaku proizvoda sa zaštićenim geografskim podrijetlom. Smola se dobiva kao eksudat nakon što se na deblu i većim granama naprave rezovi oštrim instrumentom.

Chios Mastika  koristi se više od 2500 godina u tradicionalnoj grčkoj medicini. Starogrčki liječnici Hipokrat, Dioskorid i Galen preporučuju korištenje Chios mastike za liječenje različitih gastrointestinalnih poremećaja, kao što su bolovi u trbuhu, dispepsija, gastritis i peptički čir.

Suvremena znanost je potvdila njeno djelovanje pa je Europska unija 2015.g upisala Chios mastiku u biljnu monografiju kao tradicionalni biljni lijek za liječenje dispeptičkih poremećaja, za simptomatsko liječenje manjih upala kože i kao pomoć u liječenju manjih rana.

Chios mastika je uvrštena  u Ajurvedsku farmakopeju Indije pod nazivom Rumimastagi.

Ovdje dajemo pregled najznačajnijih znastvenih studija sa Chios mastikom.

1. Dvostruko slijepo i placebom kontrolirano kliničko ispitivanje u liječenju čira na dvanaesniku

Clin Exp Pharmacol Physiol., 11 (5): 541-544. Al-Habbal M.J., Al-Habbal Z., Huwez F.U. [1984]: PMID: 6395994  [PubMed]

Sudjelovalo je 38 pacijenata sa simptomatsko i endoskopski dokazanim čirom na dvanaesniku. Podijeljni su u dvije skupine, prva je dobivala 1 g Chios mastike u prahu dnevno, druga skupina je dobivala placebo.

Nakon 2 tjedna kod 70% ispitanika iz skupine Chios Mastike pokazali endoskopski dokazano izlječenje, u usporedbi s 22% bolesnika iz placebo grupe.

Utvrđeno je da Chios Mastika nije izazvala nikakve nuspojave. Studija je zaključila da Chios Mastika djeluje na liječenje čira na dvanaesniku.

2. Mastika u liječenju benignog želučanog ulkusa

Gastroenterol Jpn. 21(3): 273-274. Huwez F.U., Al-Habbal M.J. [1986]: PMID: 3732760  [PubMed]

Sudionici su endoskopski i histološki dijagnosticiran na želučani ulkus u otvorenom kliničkom ispitivanju. Nakon potvrde da nisu 2 mjeseca uzimali nikakvu terapiju započelo se sa primjenom Chios mastike u prahu u kločini od 1 g dva puta dnevno.

Ispitanici su dobivali dvije kapsule prije doručka i dvije kapsule prije spavanja. Već nakon 7 dana svi su ispitanici osjetili ublažavanje simpotma.

Na kraju 4 tjedna kod 85% ispitanika endoskopski je utvrđeno izlječenje uz potpuni izostanak neželjenih nuspojava.

3. Djelovanje mastike na Helicobacter pylori:

A randomized study. Phytomedicine, 17 (3-4): 296-299. Dabos K.J., Sfika E., Vlatta L.J., Giannikopoulos G. [2010] PMID: 19879118  [PubMed]

Randomizorana su 52 bolesnika koja su podijeljena u četiri skupine. Skupina A je primila 350 mg čistog praha Chios Mastike 3 puta dnevno, skupina B dobila 1,05 gr čistog praha Chios Mastike 3 puta dnevno, Grupa C dobila pantoprazol 20 mg dva puta dnevno plus čisti prah Chios Mastike 350 mg 3 puta dnevno, a skupina D je dobila pantoprazol 20 mg dva puta dnevno plus amoksicilin 1 gr dva puta dnevno plus klaritromicin 500 mg dva puta dnevno.

Studija je trajala 14 dana za grupe A, B i C i 10 dana za grupu D.

Utvrđeno je  iskorjenjivanje bakterije je kod : 30,8% bolesnika u skupini A, a 38,5% u skupini B, 0% bolesnika u skupini C. U grupi D 76,92% bolesnika imalo negativan ureja izdisajni test.

Chios Mastiku su dobro podnosili svi sudionici bez zabilježenih nuspojava. Zaključak je da Chios Mastika pokazuje in vivo baktericidno djelovanje na H. pylori.

4. Je li Chios mastika učinkovita u liječenju funkcionalne dispepsije?

Prospektivno randomizirano, dvostruko slijepo placebom kontrolirano ispitivanje:  J Ethnopharmacol. 2010 Feb 3;127(2):205-9: Dabos KJ1, Sfika E, Vlatta L, Frantzi D, Amygdalos G, Giannikopoulos G: PMID: 19961914  [PubMed]

Sto četrdeset i osam pacijenata koji ispunjavaju kriterije Rim II za funkcionalnu dispepsiju su nasumično podijeljeni za primanje kapsula Chios mastike u prahu 350 mg tri puta dnevno ili placeba. Nakon 3 tjedna liječenja promjene od polaznih vrijednosti u težini simptoma funkcionalne dispepsije procijenjene su pomoću indeksa Hong Kong dispepsije. Ocijenjena je i ukupna procjena učinkovitosti koju su dali pacijenti.

Do značajnog poboljšanja simptoma nakon tretmana došlo je kod 77% sudionika u skupini koja je uzimala kapsule Chios Mastike u odonsu na 44% u placebo skupini. Pojedini simptomi koji su pokazali značajan napredak nakon uzimanja kapsula sa Chios mastikom su: bolovi u trbuhu općenito, bol u želucu u stanju zabrinutosti, tupa bol u gornjem dijelu trbuha i žgaravica.

Chios mastika u prahu značajno poboljšava simptome kod bolesnika s funkcionalne dispepsije u usporedbi s placebom.

5. Efekti uzimanje Chios mastike na razine kolesterola i glukoze kod zdravih osoba

A prospective, randomized, placebo-controlled, pilot study (Chios-Mastiha). Eur J of Prev Cardiol Kartalis A., Didagelos M., Georgiadis I., Benetos G., Smyrnioudis N., Marmaras H., Voutas P., Zotika C, Garoufalis S., Andrikopoulos G. [2015]:, PMID: 26311707  PMID: 26311707 [PubMed]

Ispitanici su podijeljeni u skupine; kontrolna skupina placebo, skupina Mastike u prahu uzima 1 g Chios Mastike dnevno u kapsulama 330 mg,  skupina Mastike bez polimera uzima 1 g polimer-free Mastike dnevno 330 mg kapsule, skupina Mastike u prahu koja uzima 2 grama nekapsuliranog praha. Utvrđeno je da je u svim skupinama koje su uzimale mastiku ukupni kolesterol je smanjen za 11,5 mg / dl i glukoze natašte za 4,5 mg / dl, uzimajući u obzir dob, spol, BMI. Kod ispitanika sa prekomjernom težinom (BMI> 25) pokazao se jači učinak i prosječno smanjenje ukupnog kolesterola bilo je 13.5 mg / dl (p <0,05) a glukoze natašte 5,1 mg / dl (p <0,05). Nisu zabilježene nuspojave u gastrointestinalnom traktu, jetri ili bubrezima.

Zaključeno je da Chios Mastika znatno smanjuje ukupnu razine kolesterola i glukoze kod zdravih osoba s iznimnom tolerancijom i bez detektiranih nuspojava.

Promo tekst, izvor: sangreen.eu