Istraživanje je pokazalo da dodaci prehrani sa srednjelančanim trigliceridima (MCT), L-leucin aminokiselinom i vitaminom D3 mogu poboljšati kognitivne funkcije u starijoj dobi.

U istraživanju je sudjelovalo 38 osoba prosječne dobi 87 godina. Ispitanici su raspoređeni u tri grupe.

Prva grupa bila je kontrolna grupa i nije dobivala dodatke prehrani. Druga je grupa dobivala 1,2 g L-leucina i 20 µg vitamina D3 uz dodatak 6 g MCT-a. Treća je grupa dobivala jednaku količinu L-leucina i vitamina D3, no umjesto MCT-a dobila je 6 g triglicerida dugog lanca (LCT).

Nakon tri mjeseca, grupa koja je dobivala MCT pokazala je poboljšanje od 11% na ispitu za procjenu kognitivnih funkcija (Mini-Mental State Examination), dok kod grupe koja je dobivala LCT nije uočena promjena.

Kod osoba iz kontrolne grupe uočen je pad kognitivnih funkcija od 8%.

Na drugom ispitu za procjenu kognitivnih funkcija (Nishimura geriatric rating scale for mental status) kod MCT grupe uočeno je poboljšanje od 31%, dok je kod LTC grupe uočen pad kognitivnih funkcija za 11%, a u kontrolnoj grupi pad od 26%.

S obzirom na ove rezultate, istraživači poboljšanje kognitivnih funkcija pripisuju upravo MCT-u.

Stvaranje masnih kiselina srednje duljine lanca (MCFA) iz MCT-a dovodi do brzog stvaranja ketona zaslužnih za sintezu fosfolipida i napajanje mozga, pa bi ova kombinacija mogla biti idealan dodatak prehrani za poboljšanje kognitivne funkcije osoba starije dobi.

Izvor: Journal of Nutritional Science and Vitaminology